Club SES at Pollux Pacific

Er was eens…

Een opleidingsschip genaamd de Pollux. Zij is een replica van een 3-mastbank zeilschip uit het jaar 1850. Zij kwam ter wereld in het jaar 1940 om te dienen als opleidingsschip voor de Koninklijke Nederlandsche Zeil en Roeivereeniging. Tussen 1940 – 1984 lag ze afgemeerd in het Oosterdok in Amsterdam. In die periode klommen matrozen in opleiding af en aan in het wand om de zeilen te hijsen. Tussen 1989 – 1991 lag ze in IJmuiden waar ze werd gebruikt als internaatschip. En sinds 2012 is ze weer terug in 020. Vanaf 2013 – heden ligt ze aan het IJ bij de voormalige NDSM werf.

Na een paar jaar voor Pampus te hebben gelegen, zal het schip op 6 april 2019 geënterd worden door de Schavuiten van sEs. Het doel is vrij helder en duidelijk een niet voor de hand liggende line-up in een intieme setting aan boord van het prachtige schip. Lange sets geven de bemanning van het schip een mini-concert sensatie. Wanted open minded party people die aan boord aangesteld zullen worden als een lekker zooitje ongeregeld in traditionele V.O.C. stijl. Altijd al eens incognito ten tonele verschenen verstopt achter je alter ego. Grijp nu je kans en maak kans op een unieke prijs voor de meest originele outfit. Hier wil je bij zijn dus bepaal je koers en zet je kompas richting Club sEs en zorg dat je 6 april aan boord bent..!

Hoogachtend,

Club SES

English:
Once upon a time…

There was a training vessel named the Pollux. She is a replica, three mast sailing bark and dates from 1850. She was first launched in 1940 with the purpose to serve as training vessel for the Royal Dutch Sail and Rowing Club. From 1940 to 1984 she was moored at the Oosterdok in Amsterdam and during this time future sailors were climbing up and down the masts to raise her sails. Between 1989 – 1991 she was moored at IJmuiden where she was used as a residential vessel and since 2012 she is back in her home: Amsterdam 020. Since 2013 until present she is moored at the IJ; in the middle of the up & coming NDSM area.

After having lain idle for some time, it’s time for the crooks of SES to blow new wind into her sails! Their planned course to get to the desired destination is very clear: a uniquely surprising line-up in a cosy setting aboard a beautiful ship; a night to remember. Long extended DJ sets will give you, the crew, a mini-concert sensation.

Wanted: open-minded party people to be part of a crazy crew dressed up in traditional V.O.C. style! Come on board hiding behind your alter ego and win a prize for the most original outfit. You don’t want to miss this, so set your compass coordinates to Club SES and get ready to set sail with us on 6th April. AHOY!

Best regards,

Club SES

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *